Spectrum LED

PL

Firma Wojnarowscy została założona 1990 r. Podczas targów zaprezentujemy nasze najnowsze produkty Spectrum LED, będzie można zapoznać się z działaniem technologii Spectrum SMART, a także obejrzeć nasz nowatorski system SHIFT, który pokazuje uniwersalny system oświetlenia i modułowe rozwiązania, dając nieskończone możliwości tworzenia układów funkcjonalnych i kompozycji.

EN

The Wojnarowscy company was founded in 1990. During the Fair we will present our latest LED products, the use of SMART technology, as well as our SHIFT system, which shows a universal lighting system and modular solutions, that allows to create incredible technological possibilities and systems.