Smart Lights/Allocacoc

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Witamy w świecie Smart Lights, w którym światło łączy się z technologią dostarczając bezgraniczne możliwości! Pomysł i wizja zrodziły się z możliwości wykorzystania najnowszych technologii cyfrowych w dziedzinie oświetlenia, do opracowania nowych produktów iluminacyjnych, zarówno do użytku konsumenckiego, jak i profesjonalnego.

EN

Welcome to the world of Smart Lights, where light combines with technology to deliver boundless possibilities! The idea and vision was born out of the opportunity to use the latest digital technologies in lighting, to develop new illumination products for both consumer and professional use.