Benjamin Moore

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Amerykańskie farby Premium Benjamin Moore łączą sztukę z nauką wyznaczając nowe standardy.
Własna produkcja najważniejszych komponentów – kolorantów i żywic połączonych w technologii
Gennex Platform zapewnia wyjątkowe parametry techniczne i piękne kolory niemożliwe do
skopiowania.

EN

Benjamin Moore, American Premium paints combine art with science and set new standards. Our
own production of the most important paint components – colorants and resins combined in the
Gennex Platform technology ensures exceptional technical parameters and beautiful colors that are
impossible to copy.