Okapy Sirius

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Firma Sirius S.p.A., założona w 1996 roku, produkuje przede wszystkim
luksusowe okapy kuchenne. Jakość, innowacyjność, kompetencje
zawodowe, technologia oraz wzornictwo łączą się w jedno z jasną i
dynamiczną polityką handlową, która pozwoliła na szybki rozwój firmy,
zapewniając jej obecność na całym świecie.

EN

Sirius S.p.a., established in 1996, it produces cooker hoods for residential
kitchens. Quality, innovation, professional competence, technology and
design are rolled into one with a clear and dynamic commercial policy that
has permitted a rapid growth of the company, ensuring market
penetration throughout the world.