GRENTON

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Grenton jest polskim producentem kompletnego systemu inteligentnego domu. System Smart Home Grenton to połączenie: przewodowych i bezprzewodowych modułów, elastycznego oprogramowania, paneli sterujących o nowoczesnym designie oraz intuicyjnej, spersonalizowanej aplikacji mobilnej myGrenton, która pozwala zdalnie zarządzać domem.

EN

Grenton  is a Polish manufacturer of a comprehensive smart home system. The Grenton Smart Home system is a combination of: wired and wireless modules, flexible programming, control panels with a modern design and an intuitive, personalised myGrenton mobile app that allows you to remotely manage your home.