Karp-Soja MALARSTWO

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

M. Karp-Soja to autorka ponad 150 wystaw w Polsce i na świecie. Jej prace znajdują się kolekcjach prywatnych i muzealnych w Europie, Azji i Ameryce. Wielokrotnie nagradzana (m.in. Międzynarodowe Biennale Sztuki Współczesnej we Florencji i Pekinie). Brała udział w Berlin Art Week, International Art Exhibition w Hangzhou, czy „Circus Flow” (Węgry).

EN

M. Karp-Soja presented more than 150 exhibitions in Poland and abroad. Her works are at private and museum collections in Europe, Asia and America. She is multi award-winning aritst, rewarded i.a. at the Int. Biennale in Florence and Beijing. She took part in Berlin Art Week, International Art Exhibition in Hangzhou, and „Circus Flow” (Hungary).