Katarzyna Skąpska Paper Art

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Katarzyna Skąpska tworzy papierowe rzeźby fragmentaryczne w formie lamp, przybierające kształty ludzkiego ciała. Są one zaproszeniem do zmysłowości, ukazując jednocześnie kruchość ludzkiego życia oraz niedoskonałość ciała. Tworząc w duchu upcyclingu, artystka używa w swojej pracowni opakowań po jajkach.

EN

Katarzyna Skąpska creates fragmentary paper sculptures in the form of lamps, taking the shapes of the human body. They are an invitation to sensuality, showing at the same time the fragility of human life and the imperfection of the body. Creating in the spirit of upcycling, the artist uses egg wrappers in her studio.