PM Projekt Sp. z o.o. Sp. k.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Firma PM PROJEKT zajmuje się tworzeniem projektów HVAC, sanitarnych i projektów oddymiania, projektów elektrycznych oraz opracowywaniem raportów symulacji dymu i ciepła (CFD). Opracowuje projekty MEP w obiektach mieszkaniowych, handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Projekty realizowane są zarówno w Polsce jak i za granicą.

EN

The PM PROJEKT company deals with the creation of HVAC, sanitary and smoke removal projects, electrical projects and the development of smoke and heat simulation reports (CFD). Develops MEP projects in residential, commercial, industrial and public buildings. Projects are implemented both in Poland and abroad.