Schilsner

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Schilsner IG jest jednym z najnowocześniejszych producentów obrzeży meblowych w Europie. Jego wizytówką jest perfekcyjne dopasowanie obrzeża do płyty meblowej. Dzięki szerokiej kolekcji magazynowej dedykowanej dekorom płyt najpopularniejszych dostawców oraz doświadczonemu zespołowi projektowemu Schilsner oferuje idealne obrzeże do każdego projektu.

EN

Schilsner IG is one of the most modern furniture edgeband manufacturers in Europe. Its hallmark is the perfect match of the edgeband to the furniture board. Thanks to an extensive stock collection dedicated to the board decors of the most popular suppliers as well as an experienced design team, Schilsner offers a perfect edgeband for every project.