Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Projekty odpowiadające na UWOLNIJ SWOJĄ / twoją SZKOŁĘ stają się narzędziem do organizacji pracy w szkole dla dydaktyków i uczniów. Formy przestrzenne umożliwiają nauczycielom aranżację klasy lekcyjnej na potrzeby indywidualnego programu czy lekcji tematycznych. Alternatywne wyposażenie szkół zmienia warunki nauki i pracy uczniów oraz nauczycieli.

EN

Responding to the challenge SET Y/OUR SCHOOL FREE, the designs become a tool for teachers and students. Spatial forms allow teachers to arrange the classroom for the purposes of a particular didactic programme or theme class. Alternative school furnishing changes the study and work conditions for students and teachers alike.