NIRE

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Przełom w technologii. Inteligentny Fotel Infrared. Zdrowotna moc dalekiej podczerwieni. Wysoka energooszczędność. Zerowe pole magnetyczne. Bezpieczeństwo użytkowania 24V. Harmonia linii i piękno naturalnego drewna. Składany ręcznie przez mistrzów stolarstwa z Pracowni Dawidczyk. Przyjazny środowisku. Zdrowie. Technologia. Design.

EN

A breakthrough in technology. Intelligent Infrared Chair. The healthful power of far infrared. High energy efficiency. Zero magnetic field. 24V safety of use. Harmony of lines and beauty of natural wood. Assembled by hand by master carpenters from the Dawidczyk Studio. Environmentally friendly. Health. Technology. Design.